postheadericon Dotační program Ministerstva životního prostředí Zelená úsporám

Program je zaměřen na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech. Jedná se o zateplování domů vč výměny oken a vnějších dveří, instalaci zdrojů na vytápění a přípravu teplé užitkové vody či náhradu neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu, účinná tepelná čerpadla a solární panely. Česká republika získala na tento Program finanční prostředky prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů.

Od zahájení programu 1.4.2009 do jeho dočasného pozastavení 31.10.2010 jsme úspěšně zpracovali projekty s celkovou výší dotace 21 491 392,- Kč.

A. Úspora energie na vytápění

A.1. Celkové zateplení

  • rodinné domy - 22 projektů s celkovou výší dotace 10 899 352,- Kč
  • bytové domy - 5 projektů s celkovou výší dotace 8 243 026,- Kč (2 další projekty v rozpracování)

A.2. Dílčí zateplení

  • rodinné domy - 4 projekty s celkovou výší dotace 664 014,- Kč

B. Výstavba v pasivním energetickém standardu

  • rodinné domy - 4 projekty s celkovou výší dotace 1 160 000,- Kč

C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

C.1. Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla

  • tepelná čerpadla - 3 projekty s celkovou výší dotace 235 000,- Kč

C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb

  • tepelná čerpadla - 2 projekty s celkovou výší dotace 140 000,- Kč (1 další projekt v rozpracování)

C.3. Instalace solárně-termických kolektorů

  • solárně-termincké kolektory - 2 projekty s celkovou výší dotace 150 000,- Kč