postheadericon Výuka architektonických atelierů a architektonické kompozice na katedře architektury FSv ČVUT

V rámci architektonických atelierů jsou studenti vedeni k nalezení moderního výtvarného a estetického výrazu v kontextu místa a okolní zástavby. Pochopení základních prostorových vztahů v návrhové fázi projektu při použití elementárních nástrojů architektonické tvorby (rytmus, měřítko, kontrast, gradace, symetrie, proporce) a zvládnutí typologického druhu vč. energeticko-environmentálních dopadů. Ověření navržených konceptů je realizováno pomocí fyzických modelů.

Přednášky v rámci architektonické kompozice a nauky o budovách

  • Atria v architektuře
  • Zeleň v architektuře