postheadericon Výuka na FSv ČVUT

Ing. Jiří Tencar, Ph.D. působí jako vyučující na fakultě stavební ČVUT v Praze v těchto předmětech:

V rámci architektonických atelierů na katedře architektury jsou studenti vedeni k nalezení moderního výtvarného a estetického výrazu v kontextu místa a okolní zástavby. Pochopení základních prostorových vztahů v návrhové fázi projektu při použití elementárních nástrojů architektonické tvorby (rytmus, měřítko, kontrast, gradace, symetrie, proporce) a zvládnutí typologického druhu vč. energeticko-environmentálních dopadů. Ověření navržených konceptů je realizováno pomocí fyzických modelů.

Přednášky v rámci architektonické kompozice a nauky o budovách

  • Atria v architektuře
  • Zeleň v architektuře

Speciální projekt je vyučován v magisterském studiu na katedře konstrukcí pozemních staveb, kde jsou posluchači vedeni ke komplexnímu náhledu na problematiku budov, především z hlediska stavební fyziky (energie, akustika, materiály, ...)