postheadericon Green Building - optimalizace návrhu budov

Hodnocení komplexní kvality budov z hlediska širokého spektra kritérií udržitelnosti má pro jednotlivé účastníky procesu výstavby pozitivní přínos ve formě úspory strategických surovinových zdrojů a snižování ekologické zátěže, zvýšení kvality vnitřního i vnějšího prostředí budovy, snížení celkových nákladů a dopadů na životní prostředí a účinného marketingového nástroje.

Obecně je udržitelná budova ta, která spotřebuje minimální množsví energie a vody během svého života, využívá efektivně suroviny (materiály šetrné k životnímu prostředí, obnovitelné materiály) , má zajištěnu dlouhou dobu životnosti (kvalitní konstrukční zpracování, adaptabilita konstrukce pro různé druhy provozu), vytváří co nejmenší množství odpadu a znečištění během svého života (trvanlivost, recyklovatelnost), efektivně využívá půdu, dobře zapadá do přirozeného životního prostředí, je ekonomicky efektivní z hlediska realizace i provozu, uspokojuje potřeby uživatele nyní i v budoucnosti (pružnost, adaptabilita, kvalita místa) a vytváří zdravé životní prostředí interiéru.

Pro certifikaci kvality budov neexistuje jednotná metoda. Jednotlivé země používají různá certifikační schémata. Zároveň se objevuje i snaha používat některé původně národní certifikační systémy i v jiných zemích (americký LEED, britský BREEAM). Používání těchto certifikačních schémat v jiných regionech bez důsledné lokalizace je problematické a v některých aspektech přímo zavádějící. Specifické klimatické a geomorfologické podmínky v různých regionech, jiná technologická a materiálová základna, jiné tradice stavebnictví a formy bydlení nelze pomíjet.