postheadericon Energeticko-environmentální koncepce

Při řešení energetických potřeb objektu tj. vytápění, chlazení, přípravě teplé užitkové vody a celkové spotřeby elektrické energie (ale i neenergetických potřeb jako je např. voda) je cílem návrhu minimalizovat spotřebu energie při zachování komfortu a zajistit dostatečné krytí existujícími zdroji. Vlivem pohodlné existence „centrálních rozvodů energetických zdrojů“ až na hranici pozemku, se velmi často opomíjí a nevyužívá potenciál místa, který může zajistit částečné nebo i úplné krytí potřeby energie a tím i významnou úsporu finančních prostředků během provozu. Na druhou stranu však, ne každé opatření přináší žádanou ekonomickou návratnost, a proto je potřeba vlastnímu návrhu - optimalizaci věnovat pozornost již při zpracování architektonických studií.

Potenciál místa

Kvalitativní a kvantitativní hodnocení větrné situace, průměrných a extrémních teplot, solárního záření, vodních zdrojů, zeleně a podloží umožní sestavit výchozí detailní analýzu potenciálu místa, která je nezbytná pro stanovení správné energetické koncepce.

Energetická koncepce

Zpracovaná výše popsaná analýza je jasným podkladem pro správnou volbu kombinace technologických zařízení, které se budou vhodně doplňovat a zajišťovat patřičnou úroveň nezávislosti na „centrálních energetických zdrojích“. Energetická koncepce nezahrnuje pouze technologická zařízení, ale promítá se až do výsadby zeleně, konstrukčního systému a materiálů budovy.

Vodní a odpadové hospodářství

Specifickou spíše neenergetickou částí je získávání pitné a užitné vody a nakládání s vodou odpadní. Přečištění a recyklace vody je považováno za důležitou součást celkové koncepce provozu budovy stejně jako třídění a sekundární využití vhodných především tuhých odpadů.